YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đến đầu thế kỉ XX, nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữa được nền độc lập (tuy bị lệ thuộc vào nước ngoài về nhiều mặt):

  • A. Mã Lai
  • B. In-đô-nê-xi-a
  • C. Xiêm
  • D. Phi-lip-pin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 25

  Cách giải:

  Nhờ chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước đệm giữa hai thế lực đế quốc Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để gìn giữ chủ quyền lãnh thổ đất nước

  => Cho đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mặc dù vẫn chịu lệ thuộc nhiều về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>