AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Campuchia thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào?

  • A. Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á
  • B. Hòa bình, trung lập
  • C. Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đế quốc Mĩ
  • D. Liên minh chặt chẽ với Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 28

  Cách giải:

  Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>