AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đã gây ra những hậu quả tiêu cực đến đời sống con người

  • A. Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng
  • B. Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp
  • C. Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi
  • D. Chế tạo ra các công cụ sản xuất mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: phân tích

  Cách giải:

  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật thứ hai đã chế tạo ra nhiều loại máy móc mới => phát triển nhiều ngành công nghiệp hiện đại => tăng cường khai thác tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho các ngành công nghiệp => cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường bị ô nhiễm nặng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>