AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 15-8-1945, nhân cơ hội Nhật đầu hàng đồng minh, các nước ở Đông Nam Á đã đứng lên giành độc lập là

  • A. Việt Nam, Lào, Thái Lan
  • B. Thái Lan, Bru-nây, Malaixia
  • C. Việt Nam, Lào, Inđônêxia
  • D. Việt Nam, Lào, Campuchia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 25

  Cách giải: Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, có ba nước đã giành nổi dậy và tuyên bố độc lập là :In-đô-nê-xi-a (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945), Lào (12-10-1945)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>