AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồng tiền EURO chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU thay cho đồng bản tệ vào năm?

  • A. 1999
  • B. 2002
  • C. 1997
  • D. 1992

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 52

  Cách giải:

  Ngày 1-1-2002, đồng tiền EURO chính thức được sử dụng ở nhiều nước EU thay cho đồng bản tệ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>