AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau: “Thời kì đầu sau khi giành được độc lập, năm nước Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Philippin và Thái Lan đã tiến hành …, với mục tiêu nhanh chóng …, xây dựng nên kinh tế tự chủ”.

  • A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu … để đẩy mạnh cải cách, mở của
  • B. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo …xóa bỏ phân biệt giàu nghèo
  • C. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu …xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu
  • D. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo…xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: điền từ

  Cách giải:

  Thời kì đầu sau khi giành được độc lập, năm nước Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Philippin và Thái Lan đã tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội), với mục tiêu nhanh xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nên kinh tế tự chủ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>