AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý không đúng về nguyên nhân tan rã của chế độ XNCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là

  • A. Người dân không ủng hộ, không hào hứng với chế độ XHCN
  • B. Đường lỗi lãnh đạo mạng tính chủ quan, duy ý chí, quan liêu
  • C. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến trên thế giới
  • D. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 7, suy luận

  Cách giải:

  Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:

  - Đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, quan lieu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện

  - Thiếu dân chủ, thiếu công bằng, … làm nhân dân bất mãn

  - Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn đến tình trạng trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội.

  - Phạm phải nhiều sai lầm trong cải tổ làm khủng hoảng thêm trầm trọng

  - Sự chóng phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>