AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của cách mạng ở quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây

  • A. Philippin
  • B. Mã Lai
  • C. Inđônêxia
  • D. Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: phân tích

  Cách giải:

  Đầu năm 1930, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10-1930) đã mở ra thời kì mới của cách mạng ở Đông Dương. Sau đó, Đảng cộng sản đã khẳng định được vị trí lãnh đạo của mình, đưa cách mạng Đông Dương phát triển, giành được nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA