AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm riêng của chủ nghĩa đế quốc Nhật là:

  • A. đế quốc cho vay lãi
  • B. đế quốc phong kiến quân phiệt
  • C. đế quốc thực dân
  • D. đế quốc quân phiệt hiếu chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 11 trang 7, suy luận

  Cách giải:

  Dù tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng Nhật Bản vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến. Tần lớp quý tộc vẫn có ưu thế về chính trị rất lớn. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự. Tình hình đó làm cho đế quốc Nhật có đặc điểm riêng là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>