AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai

  • A. Hòa bình, trung lập
  • B. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới, giúp đỡ các nước XHCN
  • C. Tính cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt con người
  • D. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 11

  Cách giải:

  Chính sách đối ngoại của Liên Xô sâu chiến tranh thế giới thứ hai là: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>