AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng nuclêôtit ở đầu mút NST có chức năng

  • A. ngăn NST dính vào nhau
  • B. đính với thoi vô sắc trong quá trình phân bào
  • C. điều hòa biểu hiện một số gen
  • D. khởi đầu quá trình tự nhân đôi ADN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vùng đầu mút của NST có vai trò bảo về NST và làm cho các NST không dính vào nhau => Vùng nuclêôtit ở đầu mút NST có chức năng ngăn NST dính vào nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA