YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các thành phần:
  1. mARN của gen cấu trúc;
  2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X;
  3. Enzim ARN pôlimeraza;
  4. Ezim ADN ligaza;
  5. Enzim ADN pôlimeraza.
  Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là

  • A. 3, 5
  • B. 2, 3
  • C. 2, 3, 4
  • D. 1, 2, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các thành phần tham gia phiên mã gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là: các loại nucleotit A, U, G, X; enzim ARN pôlimeraza. 
  (1) Sai vì mARN củ   gen cấu trúc tham gia vào quá trình dịch mã 
  (4), (5) Sai vì những thành phần tham gia vào quá trình nhân đôi ADN. 
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA