AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhân tố sau:
  (1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.

  (2) Độ dày, mỏng của lớp cutin.
  (3) Nhiệt độ môi trường.
  (4) Gió và các ion khoáng.
  (5) Độ pH của đất.
  Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

  • A. 2 và (3)
  • B. 3 và (2)
  • C. 2 và (1)
  • D. 3 và (1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thoát hơi nước qua khí khổng là chủ yếu, do đó sự điều tiết độ mở của khí khổng là quan trọng nhất. Độ mở của khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng gọi là tế bào hạt đậu. Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo làm cho khí khổng mở. Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng làm khí khổng đóng lại. Khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn. -Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió và các ion khoáng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>