AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa?

  • A. Dựa vào chức năng sản phẩm của gen
  • B. Dựa vào sự biểu hiện kiểu hình của gen
  • C. Dựa vào kiểu tác động của gen 
  • D. Dựa vào cấu trúc của gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  -Người ta dựa vào vai trò của các sản phẩm gen người ta chia gen thành là gen cấu trúc và gen điều hòa. 

  +Gen cấu trúc: mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng tế bào. 

  +Gen điều hòa là gen tạo ra sản phẩm soát hoạt động của gen khác. 

  =>Dựa vào chức năng sản phẩm của gen để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>