AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

  • A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’
  • B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’→5’
  • C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 5’→3’
  • D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 3’→5’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’ nên trên mỗi chạc tái bản ( chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn. Mạch gốc có chiều 3’→5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục. Trên mạch gốc có chiều 5’→3’ thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>