YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các nguyên nhân sau:
  (1) Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất.
  (2) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy.
  (3) Thế năng nước của đất là quá thấp.
  (4) Hàm lượng oxi trong đất quá thấp.
  (5) Các ion khoáng độc hại đối với cây.
  (6) Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường.
  (7) Lông hút bị chết.
  Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên nhân:

  • A. (3), (4) và (5) 
  • B. (2), (6) và (7) 
  • C. (3), (5) và (7) 
  • D. (1), (2) và (6)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên nhân: 

      (2) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy. 

      (6) Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường. 

     (7) Lông hút bị chết. 

  Chúng ta biết được cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng trong đất vào rễ chủ yếu bởi các lông hút. Vị trí những lông hút này là ở các rễ chính và rễ phụ của cây. 

  Đặc điểm lông hút là sẽ bị tiêu biến trong môi trường thiếu oxi, quá ưu trương(nồng độ các chất quá cao), quá axit. 

  khi bị ngập úng lâu trong nước=> thiếu o xi=> lông hút dần bị tiêu biến=> cây không hấp thụ được chất dinh dương => chết 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA