AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

  • A. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây
  • B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt
  • C. Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ
  • D. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>