YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là

  • A. sắt
  • B. nitơ
  • C. canxi
  • D. lưu huỳnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên  ở nhưng lá già. Đó là thiếu nguyên tố nitơ. Vì  nguyên tố N tham gia cấu trúc diệp lục, lục lạp và là thành phần trong các enzim, xảy ra ở lá già là vì lá  non lượng enzim chưa có hoặc rất ít. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>