AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đột biến làm giảm chiều dài của gen đi 10,2A° và mất 8 liên kết hidro. Khi gen ban đầu và gen đột biến đồng thời nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số nucleotit mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho gen đột biến giảm đi so với gen ban đầu là:

  • A. A=T=14; G=X=7
  • B. A=T=8; G=X=16
  • C. A=T=16; G=X=8 
  • D. A=T=7; G=X=14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  10,2A° ứng với 3Nu và mất 8 liên kết hidro ứng với 3+3+2 nên đột biến mất đi 2 cặp G-X và 1 cặp A-T. 

  Gen nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số Nu môi trường cung cấp giảm đi là:

  \(G = X = 2({2^{3 - 1}}) = 14;A = T = 1({2^{3 - 1}}) = 7\)

  A=T=7; G=X=14

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA