AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:  3’... AAATTGAGX...5’

  Biết quá trình phiên mã bình thường, trình tự các nuclêôtit của đoạn mARN tương ứng là

  • A. 5’...TTTAAXTGG...3’
  • B. 5’...TTTAAXTXG...3’
  • C. 3’...GXUXAAUUU...5’
  • D. 3’...UUUAAXUXG...5’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình tổng hợp mARN là quá trình phiên mã , ARN được tổng hợp theo nguyên tác bổ sung A mạch gốc liên kết với U tự do ; G mạch gốc liên kết với X tự do , X mạch gốc liên kết với G tự do , T mạch gốc liên kết với A tự do Từ đó ta có Mạch mã gốc : 3'… … AAATTGAGX …5' mARN được tổng hợp 5'... ....UUUAAXUXG…3' 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>