AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gen B có 250 nuclêôtit loại Ađênin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670. Gen B bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b ít hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là

  • A. A = T = 250; G = X = 390
  • B. A = T = 249; G = X = 391
  • C. A = T = 251; G = X = 389
  • D. A = T = 610; G = X = 390

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gen ban đầu có : 250 nuclêôtit loại Ađênin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670 - A= T = 250 - G = X = ( 1670 – 250 x 2 ) : 3 = 390 Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit và gen b ít hơn gen B một liên kết H → đột biến thay thế GX bằng 1 cặp AT Vậy gen đột biến có A = T = 249 G = X = 400 – 1 = 389

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>