AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ nào?

  • A. Diễn ra chủ yếu ở cấp độ phiên mã
  • B. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ dịch mã
  • C. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau phiên mã
  • D. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau dịch mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra hay điều hòa các quá trình nhân đôi ADN , phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein Ý nghĩa: +Tế bào chỉ tổng hợp protein cần thiết vào thời điểm thích hợp với một lượng nghiên cứu cần thiết. +Đảm bảo các hoạt động sống của tế bào thích ứng với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể Các mức độ điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật : +Phiên mã, +Dịch mã, +Sau dịch mã Điều hòa hoạt động gen của tế bào nhân sơ xảy ra chủ yếu ở mức độ phiên mã =>Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ diễn ra chủ yếu ở cấp độ phiên mã.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>