AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

  • A. 5’UXG3’. 5’AGX3’ 
  • B. 5’UUU3’, 5’AUG3’
  • C. 5’AUG3’, 5’UGG3’ 
  • D. 5’XAG3’, 5’AUG3’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>