RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vùng điều hoà là vùng

  • A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin
  • B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã
  • C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã
  • D. mang thông tin mã hoá các axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vùng điều hoà (vùng khởi đầu) nằm ở đầu gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. 

  Vùng mã hóa: nằm ở giữa gen, mang thông tin mã hóa axit amin. 

  Vùng kết thúc: nằm ở cuối gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>