AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là

  • A. tự dưỡng 
  • B. dị dưỡng kí sinh 
  • C. dị dưỡng hoại sinh
  • D. dị dưỡng cộng sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là dị dưỡng hoại sinh Nấm được coi là những sinh vật dị dưỡng, tức những cơ thể chỉ có thể lấy cacbon từ những sinh vật khác cho quá trình trao đổi chất, tuy nhiên nấm đã tiến hóa khả năng chuyển hóa mà cho phép chúng sử dụng đa dạng những loại chất nền hữu cơ để phát triển, bao gồm các hợp chất đơn giản như nitrat, amoniac, axetat hay etanol.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>