AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các ý sau:
  (1) Tế bào nhân thực
  (2) Thành tế bào bằng xenluloz
  (3) Sống tự dưỡng
  (4) Cơ thể đơn bào hoặc đa bào dạng sợi
  (5) Không có lục lạp, không di động được
  (6) Sinh sản bằng bào tử hoặc nảy chồi
  Trong các ý trên, có mấy ý không phải là đặc điểm của giới Nấm?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong các ý trên, có mấy ý không phải là đặc điểm của giới Nấm : (2) Thành tế bào bằng xenluloz (3) Sống tự dưỡng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>