AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa 1 phân tử:

  • A. tARN dạng vòng
  • B. ADN dạng vòng
  • C. mARN dạng vòng
  • D. rARN dạng vòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phân tử ADN dạng vòng này là plasmit, phân tử này có thể phân chia độc lập trong tế bào nhân sơ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA