AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

  • A. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống
  • B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường
  • C. Có khả năng thích nghi với môi trường
  • D. Phát triển và tiến hoá không ngừng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ cấp độ thấp nhất là những tế bào nhân sơ đến cấp độ cao như những loài động vật, thực vật đều có sự trao đổi chất thường xuyên với môi trường bên ngoài.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>