YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cấu trúc của nước, các phân tử nước liên kết với nhau nhờ:

  • A. Liên kết hidro
  • B. Liên kết ion
  • C. Liên kết hóa trị
  • D. Liên kết peptit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tử nước là phân tử lưỡng cực, chúng liên kết với nhau nhờ liên kết yếu là liên kết hidro, đặc tính này tạo nên vai trò quan trọng của nước trong cơ thể sinh vật.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19512

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA