YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự như sau:

   

  • A. Giới → ngành → lớp →bộ → loài → chi → họ
  • B. Giới → ngành → lớp→bộ → họ → chi → loài
  • C. Giới → ngành → bộ → lớp → họ → chi → loài
  • D. Giới → họ → lớp → bộ → ngành → chi →loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loài là cấp độ nhỏ nhất và cấp độ cao nhất là giới.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA