• Câu hỏi:

  Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự như sau:

   

  • A. Giới → ngành → lớp →bộ → loài → chi → họ
  • B. Giới → ngành → lớp→bộ → họ → chi → loài
  • C. Giới → ngành → bộ → lớp → họ → chi → loài
  • D. Giới → họ → lớp → bộ → ngành → chi →loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loài là cấp độ nhỏ nhất và cấp độ cao nhất là giới.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC