AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những loại đường nào dưới đây là phân tử đường đơn?

  • A. Glucozơ, fructozơ, galactozơ
  • B. Xenlulozơ, tinh bột, glucozơ
  • C. Tinh bột, mantozơ, glycogen
  • D. Glucozơ, tinh bột, sacarozơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Glucozơ, fructozơ, galactozơ là các phân tử đường đơn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>