AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ chế giúp cho các cấp tổ chức sống duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống để có thể tồn tại và phát triển là:

  • A. Cơ chế trao đổi chất
  • B. Cơ chế sinh sản
  • C. Cơ chế tự nhân đôi
  • D. Cơ chế tự điều chỉnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhờ cơ chế tự điều chỉnh cơ thể có thể cân bằng các hoạt động giúp duy trì ổn định trạng thái của cơ thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>