AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc nào không tìm thấy ở tế bào nhân sơ?

  (1) Roi

  (2) Ti thể

  (3) Riboxom

  (4) Vùng nhân

  (5) Lục lạp

  (6) Màng sinh chất

  (7) Lưới nội chất

  • A. (1), (3), (7)
  • B. (2), (5), (7)
  • C. (1), (5), (7)
  • D. (3), (4), (6)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở tế bào nhân sơ chưa có các cấu trúc có màng như ti thể, lục lap, mạng lưới nội chất...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>