AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một phân tử ADN có 3900 liên kết hidro, số nucleotit loại Xitôzin chiếm 30%, chiều dài của phân tử đó là bao nhiêu micromet?

  • A. 0,306 micromet
  • B. 0,408 micromet
  • C. 0,102 micromet
  • D. 0,51 micromet

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số nucleotit của gen = 2T + 2X = N, mà số nucleotit loại X = 30%N.

  Số liên kết hidro = 2T + 3X = 3900 = N + 30%N ⇒ N = 3000 nucleotit.

  Vậy chiều dài của gen là 3000/2 x 3,4 = 5100 A0 = 0,51 micromet.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>