AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây có nội dung đúng?

  • A. Trong các ARN không có chứa bazơ nitơ timin
  • B. ARN có cấu tạo hai mạch đơn xoắn kép
  • C. ARN vận chuyển là thành phần cấu tạo của ribôxôm
  • D. Các loại ARN đều có chứa 4 loại đơn phân A,T,G,X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong phân tử ARN chỉ có 4 loại nucleotit đó là A, U, G, X.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>