AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân thực, đa bào, tự dưỡng, sống cố định là đặc điểm của các sinh vật thuộc giới:

  • A. Giới nấm
  • B. Giới động vật
  • C. Giới thực vật
  • D. Giới khởi sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm tự dưỡng, sống cố định chỉ có ở giới thực vật.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>