AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau của prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là:

  • A. Chuỗi pôlipeptit xoắn cuộn tạo dạng khối cầu
  • B. Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp lại
  • C. Chỉ có  cấu trúc 1 chuỗi pôlipeptit
  • D. Chuỗi pôlipeptit ở dạng mạch thẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu trúc của protein bậc 1, bậc 2 và bậc 3 có mức độ phức tạp khác nhau nhưng đều chỉ được cấu tạo từ 1 phân tử protein.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>