AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lớp màng nhầy vi khuẩn có tác dụng chủ yếu:

  • A. Hấp thụ các chất dinh dưỡng
  • B. Giúp vi khuẩn di chuyển
  • C. Như những thụ thể tiếp nhận virus
  • D. Bảo vệ vi khuẩn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lớp màng nhầy chủ yếu có chức năng bảo vệ cho vi khuẩn tránh các tác động từ môi trường.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>