AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cấu trúc không gian của phân tử ADN, điều nào sau đây không đúng?

  • A. Có cấu trúc hai mạch xoắn kép, đường kính vòng xoắn 20A0
  • B. Hai mạch của ADN xếp song song và ngược chiều nhau
  • C. Các cặp bazơ liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung
  • D. Chiều dài của một chu kì xoắn là 34A0 gồm 10 cặp nucleotit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một cặp nucleotit có chiều dài là 3,4 A0, cứ 10 cặp nucleotit sẽ tạo nên 1 chu kì xoắn. Một phân tử ADN gồm nhiều chu kì xoắn nối tiếp nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>