AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cấu trúc bậc 1 của protein, chuỗi polipeptit khác nhau ở:

  - Số lượng axit amin.                                       - Thành phần các axit amin.

  - Trình tự các axit amin.                                  - Số loại liên kết hóa học.

  Số đáp án đúng là:

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các đáp án đúng là:

  • Số lượng axit amin.
  • Thành phần các axit amin.
  • Trình tự các axit amin
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA