AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành tế bào vi khuẩn được cấu trúc từ:

  • A. lipit và protein
  • B. xenlulozơ
  • C. kitin
  • D. peptiđoglican

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành tế bào vi khuẩn khác với thành tế bào thực vật, cấu tạo từ peptidoglican.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA