• Câu hỏi:

  Theo thứ tự từ ngoài vào trong, tế bào vi khuẩn gồm các thành phần:

  • A. Vỏ  nhầy→thành tế bào→màng sinh chất→ tế bào chất
  • B. Thành tế bào→vỏ nhầy→màng sinh  chất→ tế bào chất
  • C. Thành tế bào→vỏ nhầy→ tế bào chất → màng sinh chất
  • D. Vỏ nhầy→màng sinh chất → thành tế bào → tế bào chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vỏ nhầy là cấu trúc ngoài cùng của tế bào, sau đó là thành tế bào, màng sinh chất, tế bào chất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC