• Câu hỏi:

  Động vật ngủ đông có lớp mỡ rất dày có tác dụng:

  • A. Cấu tạo nên các hoocmôn
  • B. Dự trữ năng lượng
  • C. Chống thoát hơi nước
  • D. Thay thế thức ăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong mùa đông, động vật ngủ đông không thể đi kiếm ăn, do đó mỡ được tích lũy để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của chúng trong mùa đông.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC