AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin sau:

  I. Được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O

  II. Không tan trong nước

  III. Tham gia vào cấu trúc tế bào

  IV. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

  V. Dễ phân hủy cung cấp năng lượng cho tế bào

  Điểm giống nhau giữa lipit và cacbohidrat là:

  • A. I, II, III, V
  • B. I, III, V
  • C. I, II, IV, V
  • D. I, II, III, IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cacbohidrat dễ tan trong nước còn lipit thì kị nước.

  Cacbohidrat và lipit có thể cấu tạo theo nguyên tắc đa phân hoặc không.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA