AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một mạch của phân tử ADN có trình tự 3’ ATT GXX TAT GAT 5’, trình tự các nucleotit trên mạch còn lại là:

  • A. 3’ TAA XGG ATA XTA 5’
  • B. 5’ TAA XGG TTA XTA 3’
  • C. 5’ TAA XGG ATA XTA 3’
  • D. 3’ TAA XGG ATA GTA 5’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mạch còn lại có chiều ngược lại với mạch ban đầu.

  Các cặp nucleotit bổ sung theo nguyên tắc bổ sung:

  A liên kết với T, G liên kết với X.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA