YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên một phân tử ADN có khối lượng 720000 đvC số nuleotit loại Timin chiếm 30%, mạch thứ nhất có 200 nucleotit loại Adenin và 280 nucleotit loại Xitozin, trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định sai?

  1. Tổng số nucleotit của cả ADN là 2400 nucleotit.
  2. Phân tử đó có 120 chu kì xoắn.
  3. Số liên kết hidro của phân tử đó là 2800 liên kết.
  4. Số nucleotit các loại trên mạch thứ hai là: A = 520; T=200; G= 280; X = 200.
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án sai là:

  (3) Số liên kết hidro của phân tử đó là 2800 liên kết.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19535

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA