AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là:

  • A. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào
  • B. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào
  • C. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
  • D. Tế bào cơ thể đều có nhân thực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nhóm sinh vật từ giới nguyên sinh, động vật, thực vật đều có cấu tạo từ tế bào nhân thực, có thể đơn bào hoặc đa bào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>