AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng không có ở prôtêin là:

  • A. Điều hoà quá trình trao đổi chất
  • B. Xúc tác quá trình trao đổi chất
  • C. Truyền đạt thông tin di truyền
  • D. Cấu trúc màng sinh chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Protein chỉ có thể biểu hiện thông tin di truyền ra bên ngoài chứ không thể truyền thông tin di truyền cho thế hệ tiếp theo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>