• Câu hỏi:

  Các thành phần cơ bản của tế bào là:

  • A. Màng tế bào, tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân
  • B. Màng tế bào, lông và roi, nhân và vùng nhân
  • C. Nhân hoặc vùng nhân, tế bào chất
  • D. Màng sinh chất, nhân hoặc vùng nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Màng sinh chất, tế bào chất và nhân (hoặc vùng nhân) là 3 thành phần cơ bản của tế bào. Các thành phần khác như lông, roi...có thể có hoặc không tùy từng loại tế bào và nhóm sinh vật.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC