YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việt Nam Quốc Dân đảng là chính đảng của giai cấp nào?

  • A. Vô sản 
  • B. Tư sản dân tộc
  • C. Tiểu tư sản
  • D. Tư sản mại bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải:

  Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài và Phó Đức Chính sáng lập, là một đảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, tiêu biểu cho bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA